De herontdekking van Ayurveda

 

Gedurende de laatste eeuwen raakte de holistische methode van AyurVeda verloren en alleen gedeeltelijke aspecten bleven over. Hierdoor is in recente tijden alleen deze gefragmenteerde vorm gepraktiseerd. Hier kwam verandering in aan het einde van de zeventiger jaren: Maharishi Mahesh Yogi, de grondlegger van het Transcendente Meditatie programma, bewoog een aantal van de beroemdste en meest ervaren AyurVedische artsen van India ertoe de kennis van AyurVeda, die in India steeds verder naar de achtergrond verdwenen was, te herstellen, te standaardiseren en ook voor de westerse wereld toegankelijk te maken. Onder zijn leiding werkten experts van verschillende disciplines samen (vooraanstaande AyurVeda geneeskundigen, medici, taalkundigen, fysici, etc.) met als doel het waardevolle mozaïek van AyurVeda en de rest van de Veda’s in hun oorspronkelijke totaliteit te herstellen. Hiernaast waren de beschermers van de lang bewaard gebleven geheime recepten en procedures in vele traditionele Ayurvedische families gemotiveerd door Maharishi om hun kennis voor de eerste keer algemeen toegankelijk te maken. Hij inspireerde gezaghebbende AyurVedische artsen en Sanskriet geleerden ertoe om de originele teksten van AyurVeda in moderne taal te vertalen. Veel van de Vedische kennis was verloren gegaan door vertalingen van de afgelopen eeuwen. Het heeft vele jaren van nauwkeurig werk gekost om deze weer correct te herstellen. Westerse wetenschappers plaatsten toen deze complete en herstelde kennis in de context van moderne wetenschappelijke inzichten.

De klassieke Vedische teksten bevelen ook een aantal andere helende therapieën aan die systematisch zijn geïntegreerd. Deze omvatten disciplines als meditatie, yoga, Vedische architectuur en -astrologie en ook de introductie tot Vedische recitatie. Deze disciplines zijn georganiseerd en bij elkaar gebracht op een systematische manier. Dit grote pionierswerk werd uitgevoerd in samenwerking met westerse artsen en wetenschappers, zodat men er zeker van kon zijn dat deze geïntegreerde en holistische vorm van Ayurveda, Maharishi AyurVeda, niet alleen wetenschappelijk onderzocht kon worden maar dat ook zijn overeenstemming met de moderne geneeskunde bevestigd kon worden.