AyurVeda

AyurVeda betekent ‘kennis of wetenschap van een lang leven’. AyurVeda is de naam en ook het programma van deze millennia-oude traditie van kennis van het menselijke leven. Het beschrijft een veelomvattend systeem van geneeskunde dat vele verschillende gezondheidsbevorderende maatregelen en therapiemethodes gebruikt voor de verschillende aspecten van het leven, die tezamen helpen volkomen gezondheid en een lang leven te bereiken. De klassieke teksten van AyurVeda, in hun geschreven vorm, zijn al bijna 3000 jaar oud. Echter, duizenden jaren lang worden de verschillende aspecten van de Vedische kennis al mondeling overgeleverd en dit maakt AyurVeda ouder dan welke andere geneeskunde ook. De klassieke teksten van AyurVeda beschrijven zeer oude culturen waar ziektes in de samenleving niet voorkwamen. Ook vandaag de dag dient Ayurveda ervoor om een goede gezondheid te behouden, te bevorderen en te herstellen evenals het op intensieve wijze voorkómen van ziekten. Oorspronkelijk was AyurVeda er niet alleen om individuele ziekten te genezen, maar ook om het welzijn van de samenleving als een geheel positief te beïnvloeden. In de oude teksten stellen de Rishis (wijzen) dat positief en gezondheidsbevorderend gedrag van elk individu een samenleving zonder ziekten zal creëren.

In de afgelopen eeuwen tijdens de bezetting van India door de Turken en de Britten werd de traditionele kennis van AyurVeda steeds verder naar de achtergrond gedrukt. Hierbij gingen vele wezenlijke aspecten van deze holistische weg naar gezondheid verloren. Onbekende delen van deze kennis waren echter bewaard gebleven bij vele van de traditionele families en werden vervolgens ook doorgegeven aan volgende generaties. Er bestaan ook al honderden jaren AyurVedische universiteiten met hun eigen vakgebieden zoals inwendige geneeskunde, chirurgie, gynaecologie, kindergeneeskunde en toxicologie. Op briljante wijze werden theorie en praktijk met elkaar verbonden; het intellectuele denken en spirituele groei verenigden zich op holistische wijze. Lees verder »