Licht

Licht is essentieel voor het leven. Het licht van de zon voedt alle leven op aarde.
De moderne biologische wetenschap heeft vastgesteld dat alle wezens van licht afhankelijk zijn door processen zoals fotosynthese – het proces waardoor planten energie metaboliseren van de zon. Als individuen worden wij ook beinvloed door de kwaliteit van licht in onze omgeving.
In de noordelijke klimaten is er tijdens de lange wintermaanden een grotere neiging naar depressies tengevolge van het gebrek aan licht. En licht is nodig voor de juiste aanmaak en opname van vitaminen.

Door de ervaring van licht van edelstenen blijken we meer ordelijkheid te verkrijgen en een meer coherent functioneren van de hersenen.
Toegenomen ordelijkheid en coherentie is diep vervullend voor ons. We verlangen van nature naar grotere ordelijkheid en coherentie in onze fysiologie – omdat we ons daar goed bij voelen en omdat we dan effectiever zijn in ons leven. Wat wij door onze zintuigen ervaren beïnvloedt deze ordelijkheid van ons zenuwstelsel direct. Dus de ordelijke kwaliteit van het licht van edelstenen is uiterst voedend voor ons.

Smaragd

Edelsteenstralers
Maharishi Lichttherapie met Edelstenen gebruikt speciale edelsteenstralers, die zo ontworpen zijn dat licht door bepaalde edelstenen schijnt. Als het licht eenmaal door de stenen heen is gegaan is het een buitengewone ordelijke en coherente vorm van licht, die de kosmische ordelijkheid en intelligentie van de edelstenen overdraagt. Dit licht heeft een hele voedende invloed en verlevendigt de innerlijke intelligentie van het lichaam, wat het innerlijk licht van bewustzijn in alle cellen en organen doet ontwaken.
MLE verschaft juist daar de voeding waar het nodig is door het licht van de edelstenen. Het werkt op een heel subtiel niveau, het niveau van het ‘lichtlichaam’, of quantumenergieveld van het lichaam. Door het subtiele niveau te voeden en in evenwicht te brengen worden alle oppervakkige niveaus van geest en lichaam gevoed. Omdat MLE op zo’n subtiel niveau werkt bevordert het de ontwikkeling van hogere bewustzijnstoestanden.

Volgens Maharishi Ayurveda zijn de edelstenen gerelateerd aan verschillende delen van ons lichaam waardoor alle cellen en organen reageren op de intelligente principes van de natuur die door de edelstenen worden belichaamd.
Wat er gebeurt is dat het intelligente principe in iedere edelsteen resoneert met het overeenkomende principe in het lichaam en dat in evenwicht brengt. De invloeden zijn heel specifiek en werken op een hele waardevolle, preciese en ordelijke manier. Waar nodig wordt de sequentie van de intelligentie in bepaalde gebieden van het lichaam als het ware gereset, zodat het lichaam perfecter functioneert.